Basal Klinisk Sexologi


Uddannelsen i Basal Klinisk Sexologi er det første af 3 niveauers kompetenceudvikling inden for klinisk sexologi.

2. niveau er Specialist i sexologisk rådgivning og 3. niveau er Specialist i klinisk sexologi.

Forventet opstart på næste hold i Basal Sexologi er august 2023 på Hotel Oasia i Aarhus midtby. Bemærk, uddannelsens pris inkluderer ikke overnatning på hotellet, men studerende kan få rabat på overnatning i forbindelse med uddannelsesdage ved henvendelse til hotellet.

Uddannelsen foregår primært på dansk og ved fysisk fremmøde.

Bemærk:
Tilmelding til alle DACS´ uddannelsen er først endelig, når depositum på kr. 10.000,- er betalt. Uddannelser hos DACS kan ikke betales i rater. Uddannelsens fulde beløb skal være indbetalt senest 1. juli 2023.

Formål:

Formålet med basisuddannelsen er, at den studerende opnår et grundlæggende kendskab til, og forståelse af seksualitet, seksualfunktion, seksuelle teorier, begreber og adfærd, samt kønsroller inden for forskellige kulturer, samfund og seksuelle orienteringer.

Den studerendes slutkompetence, er evnen til kritisk og etisk at vurdere forskellige seksuelle problemstillinger og udtryk. Basal viden om seksualitet og seksuelle problemstillinger er en forudsætning for videreuddannelse inden for sexologisk rådgivning.

Uddannelsens indhold:

Uddannelsen lever op til NACS (Nordic Association for Clinical Sexology) krav og vil indeholde følgende emner:

 • Seksualitet som et bio-psyko-socialt fænomen
 • Seksuelle udvikling
 • Reproduktion
 • Seksuelle problemstillinger og seksuelle dysfunktioner
 • Anatomi, fysiologi og neurologi set i forhold til seksualitet
 • Mandens og kvindens seksualitet
 • Kønsroller og parforhold
 • Kropsbevidsthed, sensualitet, erotik og kærlighed
 • Seksualitet i et livsforløb
 • Seksuel sundhed og trivsel
 • Menneskets seksualitet set i et historisk, kulturelt, sociologisk og religiøst perspektiv
 • Grundlæggende begreber og etik inden for sexologi og klinisk sexologi
 • Køn, seksuel identitet og orientering
 • Seksuel mangfoldighed
 • Seksuelle rettigheder samt etik og lovgivning i forhold til seksualitet
 • Seksuelle overgreb, seksualitet i medier, pornografi, cybersex og kommerciel sex
 • Samtalen om seksualitet

Uddannelsens tilrettelæggelse og omfang

2023-holdet af uddannelsen Basal Klinisk Sexologi udbydes som 6 moduler tilrettelagt fra fredag kl. 10.00 til søndag eftermiddag på Hotel Oasia i Aarhus midtby.

Bemærk, uddannelsens pris inkluderer ikke overnatning på hotellet, men studerende kan få rabat på overnatning i forbindelse med uddannelsesdage ved henvendelse til hotellet.

Priser for studerende i forbindelse med uddannelsesmoduler:

► Enkeltværelser inkl. morgenmad: 945,- DKK (listepris 1199)

► Dobbeltværelser inkl. morgenmad: 1045,- DKK (listepris 1299,-)

* Alle priser er inkl. moms og service.

Modulers indhold med forbehold for små justeringer:

Modul 1:

 • Menneskets seksualitet set i et historisk, kulturelt, sociologisk og religiøst perspektiv.
 • Seksuelle rettigheder, samt etik og lovgivning i forhold til seksualitet.
 • Danskernes seksuelle adfærd

Modul 2:

 • Grundlæggende begreber indenfor sexologi og klinisk sexologi
 • Manden og kvindens seksualitet
 • Kønsroller og parforhold
 • Seksualitet som bio-psyko-socialt fænomen

Modul 3:

 • Seksuelle problemstillinger og seksuelle dysfunktioner
 • Seksuel sundhed og trivsel
 • Reproduktion
 • Anatomi, fysiologi og neurologi set i forhold til seksualitet

Modul 4:

 • Køn, seksuel identitet og seksuel orientering
 • Seksuel mangfoldighed
 • Samtalen om seksualitet

Modul 5:

 • Seksuel udvikling
 • Seksualitet i et livsforløb

Modul 6:

 • Seksuelle overgreb
 • Seksualitet i medier, pornografi, cybersex og kommerciel sex

Datoer for næste hold basis sexologi er som følger:

Modul 1. afholdes 18, 19 og 20 august 2023
Modul 2. afholdes 27, 28 og 29 oktober 2023
Modul 3. afholdes 2, 3 og 4 februar 2024
Modul 4. afholdes 15, 16 og 17 marts 2024
Modul 5. afholdes 19, 20 og 21 april 2024
Modul 6. afholdes 7, 8 og 9 juni 2024

Hold 2023/2024 af uddannelsen afholdes på Hotel Oasia i Aarhus Midtby.

Undervisning:

 • 200 lektioner (med underviser)
 • 400 lektioner (uden underviser) heraf 200 lektioners gruppearbejde og litteraturstudie.

Undervisningen vil varetages af både uddannelsesledere og af eksterne undervisere fra både ind- og udland.

Litteratur: 2000 sider

Eksamen: Skriftlig eksamensopgave og mundtlig fremlæggelse

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du være i gang med eller have afsluttet en mellemlang eller lang videregående uddannelsen. Du er uddannet inden for det sociale-, pædagogiske- eller sundhedsprofessionelle område. For at være studerende på basisuddannelsen kræver det medlemskab af DACS (Dansk Forening for Klinisk Sexologi), det betyder, at du ved optagelse på basisuddannelsen også opkræves medlemskab af foreningen.

Pris

Basisuddannelsen udbydes af Dansk Forening for Klinisk Sexologi (DACS).

Prisen for basisuddannelsen vil beløbe sig til 63.000 kr. – De kr. 10.000 falder som depositum ved tilmelding til uddannelsen – Ved optagelse tilsendes faktura på depositum ca. 7-14 dage efter optagelse . Uddannelsens fulde beløb skal være indbetalt senest 1. juli 2023.

Dette inkluderer forplejning i undervisningstiden, men ikke overnatning. Herudover påregnes udgifter til drikkevarer til maden, litteratur og medlemskab af DACS.

Vær opmærksom på bruttolønsordningen via din arbejdsplads.

Læs mere om bruttolønsordningen via linket her ←

Tilmelding

Der er nu åben for tilmelding/ansøgning til Sexologisk basisuddannelse i Aarhus med start til august 2023.

Bemærk: Tilmelding til uddannelsen er først endelig, når betalingen af depositum er gennemført. Uddannelser hos DACS kan ikke betales i rater. Uddannelsens fulde beløb skal være indbetalt senest 1. juli 2023.

Tilmeld dig uddannelsen her ←

Uddannelsessted: Hotel Oasia i Aarhus midtby.

Priser for studerende i forbindelse med uddannelsesmoduler:

► Enkeltværelser inkl. morgenmad: 945,- DKK (listepris 1199)

► Dobbeltværelser inkl. morgenmad: 1045,- DKK (listepris 1299,-)

* Alle priser er inkl. moms og service.

Undervisere på uddannelsen

Du kan læse om underviserne du møder på uddannelsen her ←