Basal Klinisk Sexologi


Uddannelsen i Basal Klinisk Sexologi er det første af 3 niveauers kompetenceudvikling inden for klinisk sexologi.

2. niveau er Specialist i sexologisk rådgivning og 3. niveau er Specialist i klinisk sexologi.

Vi starter næste hold i Basal Sexologi september 2022, og der er aktuelt stadig 5 ledige pladser. Tilmelding til uddannelsen er først endelig, når betalingen er gennemført senest 1. august. Uddannelsen kan ikke betales i rater.

Uddannelsen foregår primært på dansk og ved fysisk fremmøde.

Formål:

Formålet med basisuddannelsen er, at den studerende opnår et grundlæggende kendskab til, og forståelse af seksualitet, seksualfunktion, seksuelle teorier, begreber og adfærd, samt kønsroller inden for forskellige kulturer, samfund og seksuelle orienteringer.

Den studerendes slutkompetence, er evnen til kritisk og etisk at vurdere forskellige seksuelle problemstillinger og udtryk. Basal viden om seksualitet og seksuelle problemstillinger er en forudsætning for videreuddannelse inden for sexologisk rådgivning.

Uddannelsens indhold:

Uddannelsen lever op til NACS (Nordic Association for Clinical Sexology) krav og vil indeholde følgende emner:

 • Seksualitet som et bio-psyko-socialt fænomen
 • Seksuelle udvikling
 • Reproduktion
 • Seksuelle problemstillinger og seksuelle dysfunktioner
 • Anatomi, fysiologi og neurologi set i forhold til seksualitet
 • Mandens og kvindens seksualitet
 • Kønsroller og parforhold
 • Kropsbevidsthed, sensualitet, erotik og kærlighed
 • Seksualitet i et livsforløb
 • Seksuel sundhed og trivsel
 • Menneskets seksualitet set i et historisk, kulturelt, sociologisk og religiøst perspektiv
 • Grundlæggende begreber og etik inden for sexologi og klinisk sexologi
 • Køn, seksuel identitet og orientering
 • Seksuel mangfoldighed
 • Seksuelle rettigheder samt etik og lovgivning i forhold til seksualitet
 • Seksuelle overgreb, seksualitet i medier, pornografi, cybersex og kommerciel sex
 • Samtalen om seksualitet

Uddannelsens tilrettelæggelse og omfang

Uddannelsen Basal Klinisk Sexologi udbydes som 6 moduler tilrettelagt fra fredag morgen til søndag eftermiddag på Hotel Kong Arthur i København. Overnatning indgår ikke i uddannelsens pris. Der er mulighed for at tilkøbe overnatning på Hotel Kong Arthur. Kontakt hotellet for yderligere info her ←

→ Næste hold starter 2-4 september 2022.

Modulers indhold med forbehold for små justeringer:

Modul 1:

 • Menneskets seksualitet set i et historisk, kulturelt, sociologisk og religiøst perspektiv.
 • Seksuelle rettigheder, samt etik og lovgivning i forhold til seksualitet.
 • Danskernes seksuelle adfærd

Modul 2:

 • Grundlæggende begreber indenfor sexologi og klinisk sexologi
 • Manden og kvindens seksualitet
 • Kønsroller og parforhold
 • Seksualitet som bio-psyko-socialt fænomen

Modul 3:

 • Seksuelle problemstillinger og seksuelle dysfunktioner
 • Seksuel sundhed og trivsel
 • Reproduktion
 • Anatomi, fysiologi og neurologi set i forhold til seksualitet

Modul 4:

 • Køn, seksuel identitet og seksuel orientering
 • Seksuel mangfoldighed
 • Samtalen om seksualitet

Modul 5:

 • Seksuel udvikling
 • Seksualitet i et livsforløb

Modul 6:

 • Seksuelle overgreb
 • Seksualitet i medier, pornografi, cybersex og kommerciel sex

Datoer for næste hold basis sexologi er som følger:

Modul 1.       2-4 september 2022
Modul 2.       4-6 november 2022
Modul 3.       20-22 januar 2023
Modul 4.       3-5 marts 2023
Modul 5.       21-23 april 2023
Modul 6.      12-14. maj 2023

Eksamen finder sted i juni 2023 i København.

Uddannelsen afholdes på Hotel Kong Arthur i København.

Undervisning:

 • 200 lektioner (med underviser)
 • 400 lektioner (uden underviser) heraf 200 lektioners gruppearbejde og litteraturstudie.

Undervisningen vil varetages af både uddannelsesledere og af eksterne undervisere fra både ind- og udland.

Litteratur: 2000 sider

Eksamen: Skriftlig eksamensopgave og mundtlig fremlæggelse

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du være i gang med eller have afsluttet en mellemlang eller lang videregående uddannelsen. Du er uddannet inden for det sociale-, pædagogiske- eller sundhedsprofessionelle område. For at være studerende på basisuddannelsen kræver det medlemskab af DACS (Dansk Forening for Klinisk Sexologi), det betyder, at du ved optagelse på basisuddannelsen også opkræves medlemskab af foreningen.

Pris

Basisuddannelsen udbydes af Dansk Forening for Klinisk Sexologi (DACS).

Prisen for basisuddannelsen vil beløbe sig til 59.000 kr.

Dette inkluderer forplejning på Hotel Kong Arthur i undervisningstiden, men ikke overnatning. Herudover påregnes udgifter til drikkevarer til maden, litteratur og medlemskab af DACS.

Tilmelding

Du tilmelder dig uddannelsen her ←

Bemærk: Tilmelding til uddannelsen er først endelig, når betalingen er gennemført senest 1. august. Uddannelsen kan ikke betales i rater.

Uddannelsessted

Du kan læse om uddannelsesstedet her ←

Undervisere på uddannelsen

Du kan læse om underviserne du møder på uddannelsen her ←