Specialist i Sexologisk Rådgivning

Opstart af næste rådgiver uddannelse forventes startet i september 2024 på Fyn.

I tilfælde af myndighedernes restriktioner som forhindrer fysisk fremmøde kan DACS se sig nødsaget til at ændre i planen for Specialist I Sexologisk Rådgivning.

Uddannelsen foregår primært på dansk og ved fysisk fremmøde.

Tilmelding her: Tilmelding og ansøgningsfrist

Formål:

Counsellor uddannelsen er en overbygning på basisuddannelsen, hvorigennem den studerende bliver i stand til selvstændigt at udføre sexologisk rådgivning på et professionelt, fagligt og etisk grundlag. Formålet med Counsellor uddannelsen er, at den studerende får en dybere forståelse for det teoretiske fundament fra basisuddannelsen og bliver i stand til at omsætte teori til praksis.

Målet er at den studerende bliver i stand til at udføre sexologisk rådgivning svarende til PLISSIT-modellens tredje niveau.

Adgangskrav:

Counsellor uddannelsen retter sig primært mod sundheds professionelle med en klinisk relevant uddannelse. Optagelse forudsætter, at ansøgeren som minimum har gennemført en bachelor uddannelse indenfor medicin, psykologi eller en professionsbachelor eller mellemlang videregående uddannelse som eksempelvis sygeplejerske, jordemor, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut eller pædagog. Endvidere kræves minimum 6 måneders relevant klinisk erfaring. Ydermere kræves bestået uddannelse i basis sexologi eller noget tilsvarende. Der forudsættes klinisk relevant arbejde under uddannelsen. Optagelse vil altid bero på en vurdering af den enkelte ansøgning. For at være studerende på rådgiveruddannelsen kræver det medlemskab af DACS (Dansk Forening for Klinisk Sexologi), det betyder, at du ved optagelse på rådgiveruddannelsen også opkræves medlemskab af foreningen.

Varighed:

Uddannelsen forventes påbegyndt medio januar 2022 og er et deltidsstudie over 1,5-2 år (total 800 lektioner). Uddannelsen tilrettelægges modulopdelt som internat med supervision og gruppearbejde uden underviser mellem modulerne.

100 lektioner foregår med underviser, 75 lektioner anvendes til supervision i gruppe og 25 lektioner anvendes til SSA (Sexual Self Acknowledgement) – det vil sige bevidsthed om sig selv og egen seksualitet og grænser, som fundament for at kunne give professionel rådgivning. Derudover 300 lektioner som anvendes til aktiviteter i studiegrupper + 100 lektioner med klienter. 200 lektioner anvendes til udarbejdelse af eksamensopgave.

Studiets opbygning:

Uddannelsen er modulopbygget. Der benyttes en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange. Der vil være en vekselvirkning i de forskellige moduler mellem forelæsninger, dialogundervisning, øvelser og rollespil, gruppearbejde samt faglig refleksion.

NÆSTE HOLD OPSTART: SEPTEMBER 2024 PÅ FYN

*

Studiets indhold for 2022 holdet:

Modul 1: SSA – refleksioner over egen seksuelle baggrund og opvækst.
Dato: d. 22.-24 April 2022, og herudover supervision fordelt på 4 gange mellem modul 1 og 2.

Modul 2: Den sexologiske samtale – faglighed og etik – anvendte modeller indenfor den sexologiske samtale.
Dato: d.23.- 25. September 2022, og herudover 6 gange supervision fordelt mellem 2. og 3. modul.

Modul 3: At leve med kronisk eller alvorlig sydom ( somatisk og psykisk) og herunder behandlingsmetoder.
Dato: d. 6.-8. Januar 2023, og herudover 4 gange supervision fordelt mellem 3. og 4. modul.

Modul 4: Parforhold – Dynamikker, konflikter og ressourcer.
Dato: d. 21.-23 April 2023, og yderlig 3 gange supervision mellem 4. og 5. modul.

Modul 5: Sexologi i praksis – forskellige aspekter af sexologien.
Dato: d.15.-17. September 2023, og derimellem modul 5 og 6 2 gange supervision.

Modul 6: Eksamen og afslutning
Dato: d.10.-12. November 2023

I alt 19 gange supervison af 4 lektioner = 76 lektioners gruppesupervision.
derudover 300 lektioner som anvendes i studiegrupper, som kursisterne selv har ansvar for at planlægge.

Tidsfordeling på modulerne for 2022 holdet:
Dag 1: kl. 10-13, kl. 14-16, og kl.19-21
Dag 2: kl. 9-13, kl. 14-17, kl. 19-21
Dag 3: kl. 9-13 og kl. 14-16.
Samlet antal undervisningslektioner pr modul: 23 lektioner

Pris: 85.000 kr. Der forudsættes minimum 15 deltagere for at uddannelsen gennemføres – dog maksimalt 24 deltagere.

Litteratur:

2000 sider hovedsagelig fagbøger og videnskabelige artikler.

Eksamen: For at indstille sig til eksamen skal man minimum have været tilstede 80% af tiden på uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af en skriftlig afhandling samt en mundtlig eksamination. Der udstedes eksamensbevis.