Specialist i Sexologisk Rådgivning

Opstart af næste rådgiver uddannelse forventes startet i september 2024.

Første modul med SSA ligger i København 20-22 september 2024, bemærk alle andre moduler ligger på Fyn på Dalum Højskole i Odense.

Uddannelsen foregår primært på dansk og ved fysisk fremmøde.

I tilfælde af myndighedernes restriktioner, som forhindrer fysisk fremmøde kan DACS se sig nødsaget til at ændre dele af undervisningen til online undervisning og/eller udskyde planen for dele af undervisningen i Specialist I Sexologisk Rådgivning.

Tilmelding her: Tilmelding og ansøgningsfrist

Formål:

Counsellor uddannelsen er en overbygning på basisuddannelsen, hvorigennem den studerende bliver i stand til selvstændigt at udføre sexologisk rådgivning på et professionelt, fagligt og etisk grundlag. Formålet med Counsellor uddannelsen er, at den studerende får en dybere forståelse for det teoretiske fundament fra basisuddannelsen og bliver i stand til at omsætte teori til praksis.

Målet er at den studerende bliver i stand til at udføre sexologisk rådgivning svarende til PLISSIT-modellens tredje niveau.

Adgangskrav:

Rådgiver uddannelsen retter sig primært mod sundheds professionelle med en klinisk relevant uddannelse. Optagelse forudsætter, at ansøgeren som minimum har gennemført en bachelor uddannelse indenfor medicin, psykologi eller en professionsbachelor eller mellemlang videregående uddannelse som eksempelvis sygeplejerske, jordemor, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut eller pædagog. Endvidere kræves minimum 6 måneders relevant klinisk erfaring. Ydermere kræves bestået uddannelse i basis sexologi eller noget tilsvarende. Der forudsættes klinisk relevant arbejde under uddannelsen. Optagelse vil altid bero på en vurdering af den enkelte ansøgning. For at være studerende på rådgiveruddannelsen kræver det medlemskab af DACS (Dansk Forening for Klinisk Sexologi), det betyder, at du ved optagelse på rådgiveruddannelsen også opkræves medlemskab af foreningen.

Varighed:

Uddannelsen er et et deltidsstudie og fordelt med 840 timer svarende til 30 ECTS point.

Lektionerne er fordelt mellem; lektioner med underviser, lektioner som anvendes til aktiviteter i studiegrupper og lektioner anvendes til udarbejdelse af eksamensopgave.

Derudover er der 75 lektioner anvendes til supervision i gruppe og 25 lektioner anvendes til SSA (Sexual Self Acknowledgement) – det vil sige bevidsthed om sig selv og egen seksualitet og grænser, som fundament for at kunne give professionel rådgivning.

Ligesom det kræves, den studerende har mindst 100 klient timer under uddannelsen.

Studiets opbygning:

Uddannelsen er modulopbygget. Der benyttes en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange. Der vil være en vekselvirkning i de forskellige moduler mellem forelæsninger, dialogundervisning, øvelser og rollespil, gruppearbejde samt faglig refleksion.

NÆSTE HOLD OPSTART: SEPTEMBER 2024 PÅ FYN

*

Studiets indhold for 2024-2025 holdet:

Modul 1: SSA – refleksioner over egen seksuelle baggrund og opvækst.
Dato: d. 20-22 september 2024 i København, og herudover supervision fordelt på 4 gange mellem modul 1 og 2.

Modul 2: Den sexologiske samtale – faglighed og etik – anvendte modeller indenfor den sexologiske samtale.
Dato: 1-3 november Odense, og herudover 6 gange supervision fordelt mellem 2. og 3. modul.

Modul 3: At leve med kronisk eller alvorlig sydom ( somatisk og psykisk) og herunder behandlingsmetoder.
Dato:  7.-9. marts 2025 Odense, og herudover 4 gange supervision fordelt mellem 3. og 4. modul.

Modul 4: Parforhold – Dynamikker, konflikter og ressourcer.
Dato: 12.-14. september 2025 Odense, og yderlig 3 gange supervision mellem 4. og 5. modul.

Modul 5: Sexologi i praksis – forskellige aspekter af sexologien.
Dato: 23.-25. januar 2026 Odense, og derimellem modul 5 og 6, 2 gange supervision.

Modul 6: Eksamen og afslutning
Dato: 12.-14. juni 2026 i Odense

I alt 19 gange supervison af 4 lektioner = 76 lektioners gruppesupervision.
derudover 300 lektioner som anvendes i studiegrupper, som kursisterne selv har ansvar for at planlægge.

Tidsfordeling på modulerne for 2024-25 holdet:
Dag 1: kl. 10.00 – 21.00
Dag 2: kl. 9.00 – 20.00
Dag 3: kl. 9.00 – 16.00
Samlet antal undervisningslektioner pr modul: 23 lektioner

Pris: 89.000 kr. Der forudsættes minimum 15 deltagere for at uddannelsen gennemføres – dog maksimalt 24 deltagere.

Litteratur:

2000 sider hovedsagelig fagbøger og videnskabelige artikler.

Eksamen: For at indstille sig til eksamen skal man minimum have været tilstede 80% af tiden på uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af en skriftlig afhandling samt en mundtlig eksamination. Der udstedes eksamensbevis.