Specialist i Sexologisk Rådgivning

Første modul til Specialist i Sexologisk Rådgivning afholdes d.22-24. April 2022.
I tilfælde af myndighedernes restriktioner som forhindrer fysisk fremmøde kan DACS se sig nødsaget til at ændre i planen for Specialist I Sexologisk Rådgivning.
Tilmelding her: Tilmelding og ansøgningsfrist

Formål:

Counsellor uddannelsen er en overbygning på basisuddannelsen, hvorigennem den studerende bliver i stand til selvstændigt at udføre sexologisk rådgivning på et professionelt, fagligt og etisk grundlag. Formålet med Counsellor uddannelsen er, at den studerende får en dybere forståelse for det teoretiske fundament fra basisuddannelsen og bliver i stand til at omsætte teori til praksis.

Målet er at den studerende bliver i stand til at udføre sexologisk rådgivning svarende til PLISSIT-modellens tredje niveau.

Adgangskrav:

Counsellor uddannelsen retter sig primært mod sundheds professionelle med en klinisk relevant uddannelse. Optagelse forudsætter, at ansøgeren som minimum har gennemført en bachelor uddannelse indenfor medicin, psykologi eller en professionsbachelor eller mellemlang videregående uddannelse som eksempelvis sygeplejerske, jordemor, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut eller pædagog. Endvidere kræves minimum 6 måneders relevant klinisk erfaring. Ydermere kræves bestået uddannelse i basis sexologi eller noget lignende. Der forudsættes klinisk relevant arbejde under uddannelsen. Optagelse vil altid bero på en vurdering af den enkelte ansøgning.

Varighed:

Uddannelsen forventes påbegyndt medio januar 2022 og er et deltidsstudie over 1,5-2 år (total 800 timer). Uddannelsen tilrettelægges modulopdelt som internat med supervision og gruppearbejde uden underviser mellem modulerne.

100 timer foregår som konfrontationstimer med underviser, 75 timer anvendes til supervision i gruppe og 25 timer anvendes til SSA (Sexual Self Acknowledgement) – det vil sige bevidsthed om sig selv og egen seksualitet og grænser, som fundament for at kunne give professionel rådgivning. Derudover 300 timer som anvendes til aktiviteter i studiegrupper + 100 timers konfrontationstimer med klienter. 200 timer anvendes til udarbejdelse af eksamensopgave.

Studiets opbygning:

Uddannelsen er modulopbygget. Der benyttes en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange. Der vil være en vekselvirkning i de forskellige moduler mellem forelæsninger, dialogundervisning, øvelser og rollespil, gruppearbejde samt faglig refleksion.

Studiets indhold:

Modul 1: SSA – refleksioner over egen seksuelle baggrund og opvækst.
Dato: d. 22.-24 April 2022, og herudover supervision fordelt på 4 gange mellem modul 1 og 2.

Modul 2: Den sexologiske samtale – faglighed og etik – anvendte modeller indenfor den sexologiske samtale.
Dato: d.23.- 25. September 2022, og herudover 6 gange supervision fordelt mellem 2. og 3. modul.

Modul 3: At leve med kronisk eller alvorlig sydom ( somatisk og psykisk) og herunder behandlingsmetoder.
Dato: d. 6.-8. Januar 2023, og herudover 4 gange supervision fordelt mellem 3. og 4. modul.

Modul 4: Parforhold – Dynamikker, konflikter og ressourcer.
Dato: d. 21.-23 April 2023, og yderlig 3 gange supervision mellem 4. og 5. modul.

Modul 5: Sexologi i praksis – forskellige aspekter af sexologien.
Dato: d.15.-17. September 2023, og derimellem modul 5 og 6 2 gange supervision.

Modul 6: Eksamen og afslutning
Dato: d.10.-12. November 2023

I alt 19 gange supervison af 4 timer = 76 timers gruppesupervision.
derudover 300 timer som anvendes til timer i studiegrupper, som kursisterne selv har ansvar for at planlægge.

Tidsfordeling på modulerne:
Dag 1: kl. 10-13, kl. 14-16, og kl.19-21
Dag 2: kl. 9-13, kl. 14-17, kl. 19-21
Dag 3: kl. 9-13 og kl. 14-16.
Samlet antal undervisningstimer pr modul: 23 timer

Pris: 79.900 kr. Der forudsættes minimum 15 deltagere for at uddannelsen gennemføres – dog maksimalt 24 deltagere.

Litteratur:

2000 sider hovedsagelig fagbøger og videnskabelige artikler.

Eksamen: For at indstille sig til eksamen skal man minimum have været tilstede 80% af tiden på uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af en skriftlig afhandling samt en mundtlig eksamination. Der udstedes eksamensbevis.