Undervisere

Nedenfor vil du kunne læse mere om hvem der underviser på uddannelsen.


Anette Højer Mikkelsen, Specialist i Sexologisk Rådgivning (autoriseret af NACS), Sygeplejerske, Cand. Cur. uddannet i emotions fokuseret parterapi.
Ansat i Sexologisk Center, Center for Kønsidentitet, Aalborg Universitetshospital.
Hendes funktion omhandler sexologiske samtaler samt behandling af hovedsageligt mandlige seksuelle problemer både ”almindelige” seksuelle problemer og også i forbindelse med alvorlige og kroniske sygdomme, bivirkninger efter behandlinger, senfølger efter kræft. Dernæst tilbyder hun også parterapi.
Anette deltager i forskningsprojekter, aktuelt undersøges seksuelle problemer med udgangspunkt i et bio-psyk-soc. perspektiv relateret til senfølger efter kræft i bækkenorganerne i samarbejde med Aarhus Universitetshospital.  Derudover afholder Anette kurser og underviser sundheds professionelle og holder oplæg i patientforeninger.


Anne Kaplan, autoriseret privatpraktiserende psykolog, Kaplan Praksis i København.
Specialiseret sig inden for seksuelle overgreb, både offer og udøver.
Medvirkende til Janus Centret’ s opstart i 2003, enhed som forsker i og arbejder børn og unge under 18 år, med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Specialiseret i psykologiske mekanismer der kan føre til seksuel overgrebs adfærd, og psykologisk erfaring med at arbejde med unge og voksne mænd og kvinder, der har været udsat for voldtægt eller seksuelle overgreb i barndommen og har kendskab til de problematikker man efterfølgende kan opleve.
Supervision af egen og andre faggrupper, kommuner, opholdssteder, sikrede institutioner Anne har den 2-årigespecialistuddannelse i narrativ terapi og en efteruddannelse i Somatic Experiencing (SE) terapi.


Camilla Tved, jordemoder, Master of science i sexologi, MAH. Master-projekt: ”Jeg ved jo godt, at de ikke tror at jeg findes – Queerpersoner i fertilitetsbehandling”, 2019. Selvstændigt praktiserende jordemoder og sexolog, specialiseret i køn, seksualitet og normkritik. Konsulent og underviser om bl.a. LGBTQ+ sundhed og familiedannelse, reproduktive rettigheder, og normkritisk tilgang i sundhedsprofessioner. Faciliterer bl.a. Feministiske Barsels- og forældregrupper, og afholder seksualundervisning for voksne samt fødselsforberedelse for LGBTQ personer. Er en del af det normkritiske arbejdsfællesskab Huset for Køn, Krop og Seksualitet på Nørrebro i København


Ellids Kristensen, speciallæge i psykiatri, specialist i klinisk sexology (NACS), godkendt superviser (NACS) samt Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). 
Specialist i psykodynamisk psykoterapi, og uddannet i kognitiv og mentaliseringsbaseret terapi, godkendt supervisior i Dansk Psykiatrisk Selskab og Psykologforeningen. 
Fra 1991 ansat på Sexologisk Klinik Rigshospitalet, overlæge siden 1998 og leder i perioden 1998-2019.
Hun har behandlet alle former for seksuelle problemstillinger hos både enkeltpersoner og par med rådgivning og samlivsterapi.
Lektor i klinisk sexologi på KU 1998, afholdt sexologiske uddannelser og mange foredrag. Hun har udgivet artikler, bogkapitler og bøger omhandlende emnerne sygdom, handicap og sex, seksuelle ofre og krænkere samt behandling af seksuelle dysfunktioner.

Karen Egebjerg Rischel, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, specialist i klinisk sexologi samt Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM).
Specialist i psykoterapi, systemisk og narrativ retning og mindfulnesslærer (MBSR).
Arbejder på Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København med samlivsterapi, gruppeterapi, individuel terapi samt sexologisk rådgivning. Arbejder desuden på Center for Kønsidentitet, Rigshospitalet med udredning af voksne og vejledning gennem processen med kønsbekræftende tiltag.
Underviser sundhedsprofessionelle i seksuelle problemer relateret til fysisk og psykisk sygdom og i køns identitetsforhold.Christian Graugaard er læge, ph.d. og professor i almen sexologi ved Sexologisk Forskningscenter, Klinisk Institut, Aalborg Universitet (Sexologisk Forskningscenter (aau.dk)). 

Han var 1994-1997 ph.d.-stipendiat ved Rigshospitalets sexologiske klinik, og efter nogle års klinisk arbejde var han 2003-2013 formand for organisationen Sex & Samfund. Han er i dag faglig koordinator for master­uddannelsen i sexologi ved Aalborg Universitet og ansvarlig for undervisningen i sexologi for universitetets lægestuderende. Han er medinitiativtager til det prospektive befolknings­studie Projekt SEXUS (www.projektsexus.dk), og hans interesseområder er især seksualitetens historie, kultur og sociologi, unges seksuelle verdner samt samspillet mellem sundhed, livsstil og seksualitet.

I bogform har han senest skrevet/redigeret ”Sexologi – faglige perspektiver på seksualitet” (2019), ”Seksualitet, skole og samfund – kritiske perspektiver på seksualundervisning” (2018), ”Rejsende i hjemve” (2018), ”I skønneste uorden” (2017), ”Kun for drenge – værd at vide om krop, følelser og sex” (2010), ”Corpus – rejser i menneske­kroppen” (2008) og ”Krop, sygdom og seksualitet” (2006).