Undervisere

Nedenfor vil du kunne læse mere om hvem der underviser på uddannelsen. Flere navne vil komme på, efterhånden som de bekræftes.

Rikke Pristed er autoriseret psykolog, og har taget uddannelsen som sexologisk rådgiver ved Universitetet i Agder. Hun har været ansat ved Jysk Sexologisk klinik fra 2009-2012, og åbnede i 2013 egen sexologisk klinik i Århus. Hun underviser desuden på sexologiuddannelsen i Norge, hvor hun har været ansat som lektor/ekstern lektor siden 2013.

Rikke har masser af undervisningserfaring fra både universiteter, kurser i Dansk Psykologforening, private virksomheder, offentligt regi og patientforeninger/interesseorganisationer. Hun har desuden i mange år været fast skribent i det norske blad ”Cupido”.

Rikke sidder i bestyrelsen for Dansk Forening for Klinisk Sexologi.

Rikke skal undervise på modul 2

Jesper Bay-Hansen (f.1970) er speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk sexologi samt Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). Jesper har derudover en amerikansk uddannelse i positiv psykologi. 

Til daglig arbejder Jesper i en privat sexologisk samtaleklinik i Charlottenlund, hvor han tilbyder samlivsterapi samt sexologisk rådgivning og samtaleterapi. Jesper holder mange foredrag i både ind- og udland og er derudover forfatter til flere fagbøger om livsglæde, trivsel, seksualitet og sex- og samliv.

Jesper skal undervise på Modul 3

Helle Trankjær er praktiserende læge, Specialist i klinisk sexologi, Sexolog og Kognitiv parterapeut.

Helle er speciallæge i Almen Medicin og arbejder deltid som praktiserende læge og deltid som overlæge på sexologisk klinik i Roskilde. Hun er endvidere Fellow of the European commitee of sexual medicine (FECSM). Helle er særligt specialiseret i almen sexologiske problematikker. Endvidere er Helle en erfaren underviser.

Helle skal undervise på modul 3

Karina Kehlet Lins (f.1975) er klinisk psykolog, systemisk psykoterapeut og seksualterapeut. Hun er supervisor for LGBT Danmark og afholder ofte kurser om køn – og seksualitetsrelaterede emner for sundhedsfaglige. Hendes debutbog ‘Samtalen on sex’ udkom i 2018 hos Hans Reitzels forlag.

Karina skal undervise på Modul 4

Karen Egebjerg Rischel er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, specialist i klinisk sexologi samt Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). Karen er specialist i psykoterapi i systemisk, narrativ retning og kvalificeret mindfulnesslærer (MBSR).

Til daglig arbejder Karen på Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København, hvor hun tilbyder samlivsterapi, gruppeterapi, individuel terapi samt sexologisk rådgivning, samt på Center for Kønsidentitet, Rigshospitalet, hvor hun udreder voksne og vejleder dem gennem processen med kønsbekræftende tiltag. Karen underviser endvidere sundhedsprofessionelle i seksuelle problemer relateret til fysisk og psykisk sygdom og i kønsidentitetsforhold.

Karen skal undervise på Modul 5

Bjarke Oxlund er ph.d. i antropologi og teamleder for køn ved Institut for Menneskerettigheder

I perioden 2013 til 2017 var han ansat som lektor i antropologi, køn og aldring ved Københavns Universitet, mens han i sin fritid var bestyrelsesleder for Sex & Samfund.

Bjarke har publiceret videnskabelige artikler og rapporter om: seksualitet, maskulinitet, ungdom, alderdom, sundhed, og politik.

Bjarke skal undervise på Modul 5

Nina Lildal-Schrøder er psykolog, Specialist i Psykopatologi og Klinisk sexolog.

Nina har arbejdet med sexologi i mange år, både i egen praksis, kriminalforsorgen og i retspsykiatrien. Nina er særlig specialiseret i seksuelle krænkelser, samlivsterapi, kønsidentitet og LGBT+. Nina har stor undervisningserfaring og er en eftertragtet oplægsholder på danske og internationale fagkongresser .

Nina skal undervise på modul 6