Uddannelsesledere

Nina Lildal-Schrøder, Psykolog, Specialist i Psykopatologi og Sexolog.

Nina har arbejdet med sexologi i mange år, både i egen praksis, kriminalforsorgen og i retspsykiatrien. Nina er særlig specialiseret i seksuelle krænkelser, samlivsterapi, kønsidentitet og LGBT+. Nina har stor undervisningserfaring og er en eftertragtet oplægsholder på danske og internationale fagkongresser .

Helle Trankjær, Praktiserende læge, Specialist i klinisk sexologi, Sexolog og Kognitiv parterapeut.

Helle er speciallæge i Almen Medicin og arbejder deltid som praktiserende læge og deltid som overlæge på sexologisk klinik i Roskilde. Hun er endvidere Fellow of the European commitee of sexual medicine (FECSM). Helle er særligt specialiseret i almen sexologiske problematikker. Endvidere er Helle en erfaren underviser.

Begge uddannelsesledere er bestyrelsesmedlemmer i DACS og sidder i Uddannelsesudvalget. Nina og Helle har stået for udviklingen og tilrettelæggelsen af uddannelsen. Undervejs i uddannelsen bliver det Nina og Helle der er de gennemgående ledere og tovholdere. De vil begge undervise på uddannelsen, men størstedelen af undervisningen vil blive varetaget af danske og internationale undervisere, der alle vil være eksperter på deres felt.