Uddannelsens tilrettelæggelse og omfang

Uddannelsen Basal Klinisk Sexologi udbydes i 2020 – 2021, som 6 moduler tilrettelagt som internat fra torsdag sen eftermiddag til søndag med start april 2020 på følgende datoer:

Modul 1: 2/4 2020 kl. 16.30 – 5/4 2020 kl. 14.00

Modul 2: 23/4 2020 kl. 16.30 – 26/4 2020 kl 14.00

Modul 3: 21/5 kl. 16.30 2020 – 24/5 2020 kl. 14.00

Modul 4: 1/10 2020 kl. 16.30 – 4/10 2020 kl. 14.00

Modul 5: 22/10 kl. 16.30 – 25/10 2020 kl. 14.00

Modul 6: 19/11 2020 kl. 16.30 – 22/11 2020 kl. 14.00

Herefter vil der være en eksamensdag i januar 2021. Dato meddeles senere.

Læs mere om modulerne her.

Uddannelsen afholdes på Marienlyst Strandhotel i Helsingør.

Uddannelsen tilstræber, at læringen foregår i et trygt og anerkendende undervisningsmiljø. Undervisningen vil i vid udstrækning inddrage de studerendes fagligheder og kompetencer. Undervisning og læsning vil foregå på dansk, svensk, norsk og engelsk.