Uddannelsens indhold

Uddannelsen lever op til NACS (Nordic Association for Clinical Sexology) krav og vil indeholde følgende emner:

 • Seksualitet som et bio-psyko-socialt fænomen
 • Seksuelle udvikling
 • Reproduktion
 • Seksuelle problemstillinger og seksuelle dysfunktioner
 • Anatomi, fysiologi og neurologi set i forhold til seksualitet
 • Mandens og kvindens seksualitet
 • Kønsroller og parforhold
 • Kropsbevidsthed, sensualitet, erotik og kærlighed
 • Seksualitet i et livsforløb
 • Seksuel sundhed og trivsel
 • Menneskets seksualitet set i et historisk, kulturelt, sociologisk og religiøst perspektiv
 • Grundlæggende begreber og etik inden for sexologi og klinisk sexologi
 • Køn, seksuel identitet og orientering
 • Seksuel mangfoldighed
 • Seksuelle rettigheder samt etik og lovgivning i forhold til seksualitet
 • Seksuelle overgreb, seksualitet i medier, pornografi, cybersex og kommerciel sex
 • Samtalen om seksualitet