Formål

Formålet med basisuddannelsen er, at den studerende opnår et grundlæggende kendskab til, og forståelse af seksualitet, seksualfunktion, seksuelle teorier, begreber og adfærd, samt kønsroller inden for forskellige kulturer, samfund og seksuelle orienteringer.

Den studerendes slutkompetence, er evnen til kritisk og etisk at vurdere forskellige seksuelle problemstillinger og udtryk. Basal viden om seksualitet og seksuelle problemstillinger er en forudsætning for videreuddannelse inden for sexologisk rådgivning.